Mapa web    A-  A+     en  es        

Models de recollida comarcal

Els ens locals amb competències sobre la gestió de residus municipals són els encarregats de definir el model de recollida més adequat, considerant les característiques pròpies de cada municipi o agrupació municipal. Així, els models de recollida de residus aplicats actualment a la comarca del Vallès Oriental es poden classificar segons:


Els tipus de models de segregació de residus:

Tot i que actualment conviuen a Catalunya 3 models (5 fraccions - Residus Mínim i Multiproducte), a l'àmbit del Consorci s'ha apostat pel model 5 fraccions, que es caracteritza per la recollida selectiva separada de la fracció orgànica, envasos lleugers, paper-cartró, vidre i resta. El model de segregació de residus de 5 fraccions es combina amb un o diversos dels sistemes de recollida segons les característiques i preferències de cada municipi.


La modalitat i ubicació del sistema de recollida:

  • Contenidors de superfície (àrees de vorera i àrees d'aportació)
  • Contenidors soterrats
  • Porta a porta© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal