Mapa web    A-  A+     en  es        

Envasos lleugers

Envasos lleugers

Envasos lleugers

Segons s’especifica en el PRECAT20, els envasos lleugers representen aproximadament el 9% en pes dels residus municipals generats a Catalunya.

Característiques de la recollida selectiva d'envasos lleugers
El lliurament dels envasos lleugers esbandits i aixafats facilita el procés de recollida selectiva d'envasos que pot realitzar-se segons diferents models de recollida.
En el procés de recollida els envasos lleugers no poden sotmetre's a un procés de compactació gaire intens (màxim 4:1 amb relació volum o fins a una densitat màxima de 120 Kg/m3) ja que van destinats a les plantes de triatge a on se'ls separa per materials.
El sistema més habitual de recollida d'envasos a la nostra comarca i arreu de Catalunya és el contenidor groc. L'Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes han subscrit un conveni al qual s'adhereixen els ens locals, que reben recursos en funció dels residus recollits.

Què es pot lliurar en la recollida selectiva d'envasos lleugers?
El següents envasos lleugers poden lliurar-se en la recollida selectiva:
• Envasos de plàstic.
• Envasos metàl·lics: llaunes de ferro i d'alumini, esprais buits.
• Cartró per begudes.
• Altres envasos lleugers. En general aquells envasos identificats amb el punt verd que no siguin ni de paper ni de vidre (envasos de fusta, ceràmica...).

Els principals residus d'envasos són ampolles i pots de plàstic (p.e. per a aigua, iogurts...), llaunes de conserves i refrescos, cartró per begudes, tapes metàl·liques, safates de porexpan.

No s'han de lliurar envasos plens, ni altres envasos com pots metàl·lics de pintures o productes químics, el destí dels quals ha de ser la deixalleria. Tampoc pneumàtics, petits electrodomèstics o productes d'informàtica que continguin tinta. Cal recordar, que els envasos lleugers també es poden lliurar a la deixalleria.El reciclatge dels envasos lleugers
Reciclatge del cartró per begudes
El cartró per begudes es pot reciclar aprofitant conjuntament els seus components (fabricació d'aglomerat) o bé amb l'aprofitament separat de cada material (reciclatge del paper i valorització energètica del polietilè i l'alumini).
1. Recuperació energètica per incineració
2. Fabricació d'aglomerant a partir del residu triturat
3. Separació dels components del cartró per begudes (paper, polietilè i alumini)

Reciclatge dels metalls
Les llaunes de ferro o les d'alumini són envasos 100% reciclables mitjançant processos de fundició d'acer i a
lumini.

Reciclatge dels plàstics
Els envasos de plàstic es poden reciclar per a la fabricació de bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyalització... o bé per a l'obtenció de nous envasos d'ús no alimentari (lleixius, detergents...).

Bàsicament hi ha dos possibles tipus de reciclatge per al plàstic:
1. Reciclatge mecànic: Els envasos es classifiquen, es trituren i es fonen en grànuls. Els materials es modifiquen per obtenir les propietats desitjades. S'obté una nova matèria apta per aplicacions amb productes reciclats.
2. Reciclatge químic: La recuperació química permet reduir els plàstics als seus constituents químics bàsics (monòmers). Aquests materials recuperats poden repolimeritzar-se novament i tornar a esdevenir plàstics.
En el cas dels plàstics biodegradables, encara una reduïda minoria, el reciclatge seria orgànic, mitjançant fotodegradabilitat i biodegradabilitat.

© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal