Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

31.01.17

Santa Eulàlia de Ronçana adjudica la recollida de residus al Consorci

contenidors santa eulalia
Ampliar en una finestra emergent
Cada any es generen a Santa Eulàlia de Ronçana prop de 4.400 tones de residus municipals. D’aquests, un 58% es recull selectivament ja sigui via deixalleria, per recollida comercial o domèstica; el 42 % restant, però, es diposita als contenidors de la resta, amb la qual cosa no es pot valoritzar.

Incrementar la quantitat de residus recollits de forma selectiva, és el principal objectiu del nou servei de recollida i transport de residus que l’ajuntament i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental han posat en marxa després de la signatura del conveni per a la recollida i transport de les fraccions orgànica, resta, paper i cartró, esporga i voluminosos per un import de 255.077 euros anuals, essent prorrogable automàticament per períodes anuals si bé qualsevol de les parts pot desistir-ne en qualsevol moment.

Amb aquest servei, que presta el Consorci mitjançant la seva empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, la recollida de la fracció orgànica i la fracció resta es realitza conjuntament amb una freqüència de 3 cops a la setmana en horari de 5 del matí a 3 de la tarda (dilluns, dimecres i dissabte) mitjançant un camió compactador bicompartimentat, que també recull el paper/cartró un cop a la setmana, dimarts i dijous respectivament, de 5 a 11 del matí. El residu verd els dilluns de 7 a 13 hores, i el paper de les dependències municipals els dijous de 8 a 14 hores. La recollida de voluminosos es realitza un cop al mes, els dimarts de 7 a 13 hores.

Per gestionar aquests residus la flota es complementa amb un camió amb grua i plataforma, amb capacitat de càrrega de 14 tones, per a la recollida dels voluminosos i dels residus verds, i un camió de caixa oberta que realitza el servei de recollida del paper en dependències municipals. També es disposa d’un total de 669 contenidor:
- Fracció orgànica: 5 contenidors de 120 litres, 154 de 240 litres, 10 de 360 litres i 2 de 1.100 litres.
- Fracció resta: 187 contenidors de 1.100 litres
- Envasos lleugers: 3 contenidors de 120 litres, 5 de 240 litres i 159 de 1.100 litres.
- Paper/cartró: 1 contenidor de 120 litres, 4 de 240 litres i 139 de 1.100 litres.
- Residu verd: saques homologades personalitzades.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal