Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

25.04.17

Autorització Ambiental per a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge

autorització ambiental 2
Ampliar en una finestra emergent

- La Generalitat de Catalunya atorga l’autorització en el procediment de revisió anticipada

La Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’article 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, ha atorgat l’Autorització Ambiental al Consoci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en el procediment de revisió anticipada de la llicència ambiental, atorgada per resolució el 17 de gener de 2013, per a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge de la fracció orgànica dels residus municipals, ubicada a Granollers.

L’Autorització Ambiental determina l’adequació de la instal·lació en tots aquells aspectes ambientals i de seguretat que són competència de l’ens (sorolls, olors, seguretat, gestió de residus, emissions a l’atmosfera, etc.), i la seva finalitat passa per assegurar que es compleixin les mesures adequades de prevenció i reducció de la contaminació; fixar estàndards i nivells mínims de protecció; articular mesures correctives d’impacte ambiental; utilitzar racionalment els recursos naturals; prevenir i controlar l’erosió i les activitats que alterin el regim atmosfèric i climàtic i respectar els principis de prevenció del medi.

Durant aquest període la instal·lació ha posat en marxa i consolidat actuacions que donen compliment a les mesures proposades en l’estudi d’impacte ambiental i ha aplicat mesures que eviten que es generin impactes no previstos o es corregeixin les possibles afeccions no considerades. La consecució de l’Autorització Ambiental és el resultat “del treball del nostre equip humà, juntament amb l’experiència acumulada en la gestió directa d’aquesta instal·lació i en el nostre compromís amb el territori”.

Fracció orgànica
La gestió de la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva de les comarques del Vallès Oriental i del Maresme a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge ha permès al llarg del 2016 la producció energètica de 7.886.149 Kwh, un 11,6% més que l’any 2015, i obtenir uns ingressos per la venda d’energia elèctrica superiors als 864.000 €. El total de la producció d’electricitat equival al consum elèctric de 6.942 habitants durant un any.

Una altra dada positiva és que s’ha estalviat l’emissió a l’atmosfera de 3.035 tones de CO2, i produït més de 5.000 tones de compost que s’han lliurat als ajuntaments i als productors agrícoles de la comarca.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal