Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

24.07.20

La recollida selectiva supera el 42% dels residus domèstics

FOTOS DADES 2019
Ampliar en una finestra emergent

La recollida selectiva creix un 3,9% mentre la fracció resta baixa més d’un 4%

La quantitat de residus municipals generats el 2019 a l’àmbit del Consorci va ser de 194.170,82 tones, un 1% menys que l’any anterior (196.132,45 tones). En aquest sentit, la generació de residus domèstics per càpita també ha baixat un 2,25% i s’ha situat en 1,30 kg/habitant/dia (475,75 Kg/hab/any), una vegada més per sota de la mitjana de Catalunya del darrer any que va ser d’1,44 kg per habitant i dia. En comparació amb els indicadors econòmics de Catalunya –el PIB i la variació interanual PIB-, la generació i la variació de la generació per càpita se situen per sota del creixement econòmic, confirmant la tendència dels darrers anys de dissociació entre generació de residus i creixement econòmic.


Del total dels residus municipals, el 42,89% s’ha recollit selectivament, un 3,9% més que l’any anterior.


Fracció

Recollida 2019 (t)

Recollida 2018 (t) 

% variació
2019-2018

Resta

110.931,97

115.979,27

-4,43

Orgànica

22.608,51

22.524,99

0,37%

Paper-cartró

10.294,73

8.375,80

9,80%

Vidre

7.577,82

7.201,95

5,21%

Envasos lleugeres

7893,26

7.095,61

6,79%

Deixalleries

29.797,25

29.861,70

-0,21%

Autocompostatge

378,8

352,00

7,61%

Poda i jardineria

4.688,49

4.741,14

-1,11%

TOTAL 

194.170,83

196.132,46

-1%Pràcticament totes les fraccions ordinàries que es recullen de forma selectiva creixen respecte l’any anterior, la que ho ha fet en major mesura, ha estat la del paper-cartró (9,80%), seguida delsenvasos lleugers amb un percentatge d’augment del 6,79%, i del vidre, amb un creixement del 5,21%. La fracció orgànica dels residus municipals, amb un increment del 0,37% respecte el 2018 es manté estable, i baixen un 0,21% els residus recollits a la xarxa de deixalleries.


Pel que fa a la fracció resta –la que no es recull de forma selectiva– ha disminuït un 4,43% respecte l’any anterior, amb 110.931,97 tones. Gairebé el 89% s’ha destinat a tractament mecànic biològic previ a la disposició final. 


Una altra dada positiva és que el nombre de municipis que supera el 50% de la recollida selectiva ja és de 16. 


Podeu consultar el detall de la recollida dels residus municipals de l’any 2019 al web 
http://estadistiques.arc.cat/ARC/

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal